Danielle Straatsburg

Mijn naam is Danielle Straatsburg (geboren in 1962) en ik ben psychiater/psychotherapeut. Ik ben opgeleid als arts aan de Universiteit van Amsterdam van 1983 tot 1991. Na mijn artsexamen heb ik de opleiding psychiatrie gevolgd in het AMC.

Sinds 1998 ben ik geregistreerd als psychiater waarna ik gewerkt heb in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (nu OLVG) als ziekenhuispsychiater, en daarnaast in de vrijgevestigde praktijk toen nog gevestigd op de ’s Gravelandse Veer. Van 2006 tot 2011 heb ik als psychiater in Australië gewerkt. Bij terugkomst ben ik opnieuw in het OLVG gaan werken heb sinds 2018 een interne aantekening ouderenpsychiatrie. Sinds januari 2019 ben ik weer gestart als vrijgevestigd psychiater bij mijn oude collega’s, nu gevestigd op de Herengracht 500 te Amsterdam.

In de loop van de jaren heb ik veel ervaring opgedaan waaronder in diagnostiek, maar ook behandeling van ADHD,  angst en stemmingsstoornissen al dan niet in combinatie met lichamelijke ziekten. Psychotherapeutisch ben ik op het AMC opgeleid als inzichtgevend psychotherapeut. Gaandeweg ben ik meer eclectisch gaan werken. Dat wil zeggen dat mijn werkwijze aspecten heeft van de verschillende therapiescholen waarin ik ben opgeleid, b.v. cognitieve gedragstherapie.

Werkwijze

Ik werk één dag per week in de praktijk. Wachttijd voor een intake is  zeer wisselend en bedraagt momenteel ongeveer 2 weken. Ik streef ernaar om een behandeling na intake direct te beginnen.

Mijn manier van werken is in de eerste plaats afhankelijk van de hulpvraag. Bij een vraag om nadere diagnostiek probeer ik in een aantal gesprekken duidelijk te krijgen wat de kern van het probleem  is om daarna en concreet behandeladvies te kunnen geven. Bij een vraag om behandeling kan deze behandeling medicamenteus zijn en/of psychotherapeutisch.

 

Kwaliteitsstatuut

Het kwaliteitsstatuut beschrijft het gehele zorgproces voor de (mogelijke) cliënt, van binnenkomst tot nazorg. Ook de verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van de betrokken zorgverlener(s) worden in het kwaliteitsstatuut vastgelegd.

U vindt mijn kwaliteitsstatuut hier.

 

Contact

Indien u zich wilt aanmelden kunt u een mail sturen naar praktijkstraatsburg@gmail.com.

Gaarne vermelden waarvoor u hulp zoekt en bij welke verzekeringsmaatschappij u verzekerd bent.

Indien u de kosten van de psychotherapie (deels) vergoed wilt krijgen door uw verzekering, heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig voor Gespecialiseerde GGZ. Een verwijsbrief van een bedrijfsarts of medisch specialist zoals voldoet ook. Ik heb alleen een contract met de Zilveren Kruis groep (Aevitae 8958, Avéro Achmea 3329, De Friesland Zorgverzekeraar 3358 FBTO 3351, IAK 8971, Interpolis 3313, Zilveren Kruis 3311)

 

Ik zal doorgaans binnen enkele dagen en uiterlijk binnen twee weken via de mail contact met u opnemen om enkele zaken rond uw aanmelding met u door te nemen en u meer informatie te verschaffen over (de voorwaarden van) therapie bij mij, voordat we een kennismakingsgesprek plannen. In sommige gevallen kan blijken dat u bij mij niet aan het juiste adres bent en bespreek ik dat direct met u.

Indien in of na het kennismakingsgesprek blijkt dat u bij mij geen therapie wilt of kunt starten, zal ik u terugverwijzen naar huisarts of degene die u heeft aangemeld. Dit kan bijv. het geval zijn als u bij mij geen klik ervaart of als wij tezamen tot de conclusie komen dat u toch beter bij een andere hulpverlener of instelling terecht kunt voor uw problemen.

Elke behandeling  start met een of meer oriënterende gesprekken, waarna we een behandelplan bespreken waarin therapiedoelen en -werkwijze zijn vastgesteld. Bij de bespreking van het behandelplan zullen we ook afspraken maken over lengte van de therapie, frequentie van gesprekken, afzeggingen, betaling et cetera.

Zorgverzekeraars

Ik heb alleen een contract met de Zilveren Kruis groep.

  • Aevitae (Avéro Achmea) (8958)
  • Avéro Achmea (3329)
  • De Friesland Zorgverzekeraar N.V. (3358)
  • FBTO Zorgverzekeringen N.V. (3351)
  • IAK (Avero Achmea) (8971)
  • Interpolis (3313)
  • Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. (3311)

Contactformulier