Voor Wie

Psychische problemen bestaan in allerlei soorten en maten en kunnen een goede reden zijn om een diagnostisch onderzoek in te stellen of een behandeling te starten. Mogelijk loopt u met psychische klachten en wilt u daar hulp voor. U kunt denken aan klachten zoals:

 

 • Somberheid, depressiviteit, verlies van interesse en plezier
 • Overspannenheid, burn-out verschijnselen
 • Onzekerheid en angsten, zoals faalangst
 • Fobieën, paniek- of dwangklachten
 • Piekeren, door de bomen het bos niet meer zien
 • Moeite met het verwerken van pijnlijke gebeurtenissen (trauma’s)
 • Stresssymptomen zoals slaapproblemen, vermoeidheid en hyperventileren.
 • Klachten van motorische onrust of een vol hoofd
 • Steeds met een masker oplopen
 • Niet goed weten wie u bent
 • Angst voor intimiteit of verbondenheid
 • Moeite voor uzelf op te komen of hulp te vragen
 • Minderwaardigheid- of schuldgevoelens
 • Moeite in contact met uw eigen emoties te komen
 • Geneigd zijn pijnlijke gevoelens te vermijden
 • Snel gekrenkt en lang wrokkig kunnen zijn
 • Moeite anderen te vertrouwen of zich open te stellen
 • Perfectionisme en hoge eisen stellen aan uzelf (en anderen).

 

Voor wie niet

Als u vooral met verslavingsproblemen of psychotische problemen kampt, dan ben ik niet de beste therapeut voor u. U kunt in dat geval beter bij een andere therapeut of bij een grote(re) instelling hulp zoeken. Ook bij (ernstige) dwangklachten kunt u zich het beste richten tot een centrum met expertise op dat gebied.

Tenslotte geldt dat ik als parttime vrijgevestigde psychiater niet in staat ben tot intensieve zorg of contact buiten  afspraken om. Dus als uw klachten te ernstig zijn en een 1 à 3 wekelijks gesprekcontact niet toereikend is of als u regelmatig te maken hebt met crises dan kunt u zich beter aanmelden bij een (grote) GGZ-instelling, waar ze u die zorg wel kunnen bieden.