Kosten en Vergoeding

Psychiatrische diagnostiek en behandeling of psychotherapie is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeringen en wordt in de meeste gevallen (in ieder geval gedeeltelijk) vergoed door uw zorgverzekeraar. Om in aanmerking te komen voor deze vergoeding heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts (of bedrijfsarts of medisch specialist). Hierop dient vermeld te worden dat u wordt verwezen voor hulp binnen de Gespecialiseerde GGZ. Uw zorgverzekeraar zal uw verplichte eigen risico verwerken in de vergoeding (€385 in 2018).

 

Psychiatrische behandeling en psychotherapie wordt enkel vergoed wanneer een diagnose gesteld kan worden en een diagnosebehandelcombinatie (dbc) geopend wordt. Er is geen beperking aan het aantal gesprekken dat vergoed wordt. Pas wanneer een dbc gesloten wordt bij het einde van de therapie worden de kosten van de behandeling in rekening gebracht. Dit gebeurt ook bij vernieuwing van de dbc, elke 12 maanden na de start. De kosten worden berekend aan de hand van het aantal minuten dat aan de behandeling besteed is in combinatie met de diagnose die gesteld is. Hierbij hanteren wij tarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

 

We hebben niet met alle zorgverzekeraars een contract (kunnen afsluiten). Als wij  een contract hebben met uw zorgverzekering dan zal uw behandeling volledig worden vergoed. Als er geen contract is afgesloten  kan dat  consequenties hebben voor de mate waarin uw therapie door uw zorgverzekeraar wordt vergoed, afhankelijk van uw polis.  De rekening zal dan persoonlijk naar u opgestuurd worden  en  deze kan dan bij uw zorgverzekeraar worden ingediend. Indien u een (zuivere) restitutiepolis heeft, wordt de behandeling 100% vergoed. Heeft u een natura- of combinatiepolis afgesloten, dan wordt minimaal 50% en maximaal 90% van uw behandeling door uw verzekeraar vergoed. Het overige deel betaalt u dan zelf.

 

Kijk bij de betreffende psychiater met welke zorgverzekeraars hij/zij een contract heeft afgesloten.