Marja Slot

Mijn naam is Marja Slot (geboren in 1963) en ik ben psychiater/psychotherapeut. Ik ben opgeleid als arts aan de Vrije Universiteit Amsterdam van 1982 tot 1990. Na mijn artsexamen hen ik opleiding psychiatrie gevolgd in het AMC.

Als psychiater ben ik sinds 1998 werkzaam in de GGZ en daarnaast in mijn vrijgevestigde praktijk. In de loop van de jaren heb ik veel ervaring opgedaan wb diagnostiek. Van 1998 tot 2006 heb ik bij de GGZ met name generalistisch gewerkt. Sinds 2006 werk ik oa voor een gespecialiseerde polikliniek voor persoonlijkheidsproblematiek.

Psychotherapeutisch gezien ben ik opgeleid als inzichtgevend psychotherapeut. In de loop van de jaren heb ik me ook de Cognitieve Gedrags Therapie (CGT) eigen gemaakt.

In 2005-2006 heb ik de opleiding Schematherapie gevolgd.

Werkwijze

Ik werk alleen op maandagavond in mijn eigen praktijk. Wachttijd voor intake is  zeer wisselend en bedraagt momenteel ongeveer 6 weken. Ik streef ernaar om een behandeling na intake direct te beginnen.

Mijn manier van werken is in de eerste plaats afhankelijk van de hulpvraag. Bij een vraag om nadere diagnostiek probeer ik in een aantal gesprekken duidelijk te krijgen wat de kern van het probleem  is om daarna en concreet behandeladvies te kunnen geven. Bij een vraag om behandeling kan deze behandeling medicamenteus zijn en/of psychotherapeutisch .

Psychotherapeutisch werk ik vooral eclectisch, dat wil zeggen dat ik elementen uit de verschillende therapiemodellen samenvoeg tot een psychotherapie die passend is bij u als patiënt, maar gestoeld blijft op mijn kennis van wat (bewezen) effectief is voor de problemen waar u mee kampt.

Ik heb een specialisatie op het gebied van ADHD en persoonlijkheidsproblematiek. Daarnaast heb ik veel ervaring met depressieve stoornis, angst- en paniekstoornis, identiteitsproblematiek en ASS (Autisme Spectrum Stoornis).

 

Kwaliteitsstatuut

Het kwaliteitsstatuut beschrijft het gehele zorgproces voor de (mogelijke) cliënt, van binnenkomst tot nazorg. Ook de verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van de betrokken zorgverlener(s) worden in het kwaliteitsstatuut vastgelegd.

U vindt mijn kwaliteitsstatuut hier.

 

Contact

U kunt zich via onderstaand contactformulier bij mij melden voor een kennismakingsgesprek. U kunt ook direct een e-mail sturen naar psychiaterslot@gmail.com als u dat liever heeft.

Ik zal doorgaans binnen enkele dagen en uiterlijk binnen twee weken telefonisch of via de mail contact met u opnemen om enkele zaken rond uw aanmelding met u door te nemen en u meer informatie te verschaffen over (de voorwaarden van) therapie bij mij, voordat we een kennismakingsgesprek plannen. In sommige gevallen kan blijken dat u bij mij niet aan het juiste adres bent en bespreek ik dat direct met u.

Indien in of na het kennismakingsgesprek blijkt dat u bij mij geen therapie wilt of kunt starten, zal ik u terugverwijzen naar huisarts of degene die u heeft aangemeld. Dit kan bijv. het geval zijn als u bij mij geen klik ervaart of als wij tezamen tot de conclusie komen dat u toch beter bij een andere hulpverlener of instelling terecht kunt voor uw problemen.

Elke behandeling  start met een of meer oriënterende gesprekken, waarna we een behandelplan bespreken waarin therapiedoelen en -werkwijze zijn vastgesteld. Bij de bespreking van het behandelplan zullen we ook afspraken maken over lengte van de therapie, frequentie van gesprekken, afzeggingen, betaling et cetera.

Indien u de kosten van de psychotherapie (deels) vergoed wilt krijgen door uw verzekering, heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig voor Gespecialiseerde GGZ. Een verwijsbrief van een bedrijfsarts of medisch specialist zoals voldoet ook.

 

Zorgverzekeraars

Voor 2018 heb ik met de volgende zorgverzekeraars een contract afgesloten:

 • Zilveren Kruis/Achmea (3311) + merken die hieronder vallen met uzovi-code
 • Pro life (3311)
 • OZF (3314)
 • Interpolis (3313)
 • FBTO (3351)
 • Avero (3229)
 • IAK (8971)
 • Aevitae (8958)
 • VGZ (7095)
 • Univé (0101)
 • Krijgsmacht (0212)
 • Aevitae (8956)
 • IZA (3334)
 • Aevitae Cares (3330)
 • Caresco (8995)
 • Caresq, Promovendum, National Academic, Besured (alle uzovi 3353)
 • DSW (7029)
 • Twente zorg (3344)
 • Stad Holland (7037)
 • ASR (0403)
 • Amersfoortse (9018)
 • Ditzo (3336)
 • Aevitae (3328)
 • IZZ (9015)
 • UMC (0736)

Geen contract met Menzis, CZ, OHRA en Delta Lloyd. Echter zowel OHRA als Delta Lloyd hebben alleen een restitutiepolis.

 

Contactformulier