Marja Slot

Mijn naam is Marja Slot (geboren in 1963) en ik ben psychiater/psychotherapeut. Ik ben opgeleid als arts aan de Vrije Universiteit Amsterdam van 1982 tot 1990. Na mijn artsexamen hen ik opleiding psychiatrie gevolgd in het AMC.

Als psychiater ben ik sinds 1998 werkzaam in de GGZ en daarnaast in mijn vrijgevestigde praktijk. In de loop van de jaren heb ik veel ervaring opgedaan wb diagnostiek. Van 1998 tot 2006 heb ik bij de GGZ met name generalistisch gewerkt. Sinds 2006 werk ik oa voor een gespecialiseerde polikliniek voor persoonlijkheidsproblematiek.

Psychotherapeutisch gezien ben ik opgeleid als inzichtgevend psychotherapeut. In de loop van de jaren heb ik me ook de Cognitieve Gedrags Therapie (CGT) eigen gemaakt.

In 2005-2006 heb ik de opleiding Schematherapie gevolgd.

Werkwijze

Ik werk alleen op maandagavond in mijn eigen praktijk. Wachttijd voor intake is  zeer wisselend en bedraagt momenteel ongeveer 6 weken. Ik streef ernaar om een behandeling na intake direct te beginnen.

Mijn manier van werken is in de eerste plaats afhankelijk van de hulpvraag. Bij een vraag om nadere diagnostiek probeer ik in een aantal gesprekken duidelijk te krijgen wat de kern van het probleem  is om daarna en concreet behandeladvies te kunnen geven. Bij een vraag om behandeling kan deze behandeling medicamenteus zijn en/of psychotherapeutisch .

Psychotherapeutisch werk ik vooral eclectisch, dat wil zeggen dat ik elementen uit de verschillende therapiemodellen samenvoeg tot een psychotherapie die passend is bij u als patiënt, maar gestoeld blijft op mijn kennis van wat (bewezen) effectief is voor de problemen waar u mee kampt.

Ik heb een specialisatie op het gebied van ADHD en persoonlijkheidsproblematiek. Daarnaast heb ik veel ervaring met depressieve stoornis, angst- en paniekstoornis, identiteitsproblematiek en ASS (Autisme Spectrum Stoornis).

Kwaliteitsstatuut

Het kwaliteitsstatuut beschrijft het gehele zorgproces voor de (mogelijke) cliënt, van binnenkomst tot nazorg. Ook de verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van de betrokken zorgverlener(s) worden in het kwaliteitsstatuut vastgelegd.

U vindt mijn kwaliteitsstatuut hier.

Contact

U kunt zich via onderstaand contactformulier bij mij melden voor een kennismakingsgesprek. U kunt ook direct een e-mail sturen naar psychiaterslot@gmail.com als u dat liever heeft.

Ik zal doorgaans binnen enkele dagen en uiterlijk binnen twee weken telefonisch of via de mail contact met u opnemen om enkele zaken rond uw aanmelding met u door te nemen en u meer informatie te verschaffen over (de voorwaarden van) therapie bij mij, voordat we een kennismakingsgesprek plannen. In sommige gevallen kan blijken dat u bij mij niet aan het juiste adres bent en bespreek ik dat direct met u.

Indien in of na het kennismakingsgesprek blijkt dat u bij mij geen therapie wilt of kunt starten, zal ik u terugverwijzen naar huisarts of degene die u heeft aangemeld. Dit kan bijv. het geval zijn als u bij mij geen klik ervaart of als wij tezamen tot de conclusie komen dat u toch beter bij een andere hulpverlener of instelling terecht kunt voor uw problemen.

Elke behandeling  start met een of meer oriënterende gesprekken, waarna we een behandelplan bespreken waarin therapiedoelen en -werkwijze zijn vastgesteld. Bij de bespreking van het behandelplan zullen we ook afspraken maken over lengte van de therapie, frequentie van gesprekken, afzeggingen, betaling et cetera.

Indien u de kosten van de psychotherapie (deels) vergoed wilt krijgen door uw verzekering, heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig voor Gespecialiseerde GGZ. Een verwijsbrief van een bedrijfsarts of medisch specialist zoals voldoet ook.

Kosten en vergoeding

In mijn praktijk lever ik zowel gecontracteerde als ongecontracteerde zorg. De vergoeding van het diagnostiektraject en eventuele behandeling hangt af van het soort verzekering dat u heeft afgesloten. Alle zorg die door in mijn eigen praktijk geboden wordt valt onder de basisverzekering, waarbij de vergoeding afhankelijk is van uw polis; een restitutiepolis of een naturapolis.
Ik hanteer de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Zie voor het tarievenoverzicht ook de website van het Zorgprestatiemodel. In dit model wordt afgerekend per consult.

Consulten worden per tijdseenheid geregistreerd, startend vanaf 5 minuten. Waarbij we werken middels het ‘planning is realisatie’ principe. Afhankelijk van de professie van de behandelaar en de tijdseenheid wordt het tarief vastgesteld. Zie voor de gehele lijst https://zorgprestatiemodel.nza.nl/.

Naturapolis
Bij een naturapolis kunt u meestal alleen kiezen voor een behandelaar waarmee uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Doet u dat niet, dan krijgt u te maken met vergoedingspercentages voor niet gecontracteerde zorg en dient u een deel van de rekening (tot aan het NZa tarief) zelf bij te betalen. Afhankelijk van de zorgverzekeraar die u heeft krijgt u van de zorgverzekering ongeveer 70% van het zogenaamde marktconforme tarief vergoed. Zorgverzekeraars hebben zich hierbij te houden aan het ‘Hinderpaal criterium’, zie voor meer informatie www.zorgwijzer.nl.

Restitutiepolis (vrije zorg en artsenkeuze)
Bij een restitutiepolis krijgt u een volledige vergoeding, vaak tot 100% van het NZa tarief. Dit kan echter wisselen per zorgverzekering

U dient de rekening dan zelf bij de zorgverzekeraar te declareren en vervolgens kunt u de rekening aan mij voldoen.

Bij aanmelding is het dus belangrijk dat u aangeeft bij welke zorgverzekering u verzekerd bent. Dan kan ik u informeren voor welke vergoeding u in aanmerking komt.

Ik heb namelijk niet met alle zorgverzekeringen een contract.

Afspraak afzeggen
Tot 24 uur van tevoren kunt u een afspraak kosteloos afzeggen of verzetten. Als dit binnen 24 uur voor de afspraak gebeurt, dan kan de voor u gereserveerde tijd aan uzelf worden doorberekend. De Zorgverzekeraar vergoed een ‘no show’ (zoals dat heet) niet.

Contactformulier